https://www.vlonck.com/visie/_408____NL

Visie

Wat zien we?

Wat zien wij in organisaties:

»  De interne focus leidt af van de klant

Organisaties zijn teveel bezig met interne processen: procedures optimaliseren, audits uitvoeren, resultaten verantwoorden, vergaderen, urenstaten invullen, mailen met iedereen in de cc, etc. Deze activiteiten zijn zinvol zolang ze waarde toevoegen aan de business, maar veel organisaties slaan door in de wens om te structureren en beheersen. Zo verliezen ze de missie, de bedoeling van het bedrijf uit het oog. Niet de klant of de business staat centraal, maar de interne organisatie.

»  De werkdruk drukt het werkplezier weg

Het werk wordt meer en meer. Alles is belangrijk, alles heeft urgentie. Allerlei projecten en initiatieven worden opgepakt, maar niks wordt echt afgemaakt. Geen duidelijke focus, geen prioriteiten en keuzes. En het werk stapelt zich maar op. Het werkplezier vermindert en resultaten blijven uit. De organisatie raakt vermoeid en gefrustreerd.

»  Afwachten en mijden staan actie en resultaat in de weg

De hoeveelheid werk en het gebrek aan keuzes maakt mensen passief en inproductief. Professionals en leidinggevenden raken het vertrouwen in de organisatie kwijt, gaan hun eigen weg, ontlopen hun verantwoordelijkheid, hebben moeite met aanspreken en feedback, ervaren gebrek aan lef. Iedereen maakt er voor zich het beste van, maar van werkelijke teaminspanningen met onderlinge betrokkenheid en hoog rendement is nauwelijks sprake.

»  Leiderschap en teamontwikkeling staan niet of laag op de agenda

De ontwikkeling van het menselijk potentieel staat onvoldoende op de agenda. Er is geen visie op factoren als leiderschap, samenwerken, gedrag, ontwikkeling, conflicthantering. En er wordt ook niet of verkeerd in geïnvesteerd.


Wat geloven we?

Een organisatie is geen 100% rationeel geheel waarin alles langs de wetten der logica verloopt. Een organisatie is – met alle systemen, processen en procedures – vooral een samenspel van mensen. Professionals en leidinggevenden met al hun kwaliteiten, valkuilen, emoties, belangen, persoonlijke beslommeringen.

De organisatie is veel meer dan alles wat we kunnen zien, meten en becijferen. De organisatie is vooral ook alles wat we niet zien, wat in de ‘onderstroom’ gebeurt.

Wij geloven dat het overgrote deel dáár gebeurt: in de onderstroom, onder het wateroppervlak. Veel organisaties sturen op de ‘bovenstroom’: de zichtbare, bedrijfsmatige aspecten van de organisatie. De verandering verloopt of stagneert echter grotendeels in de onderstroom: de meningen, belangen, voorkeuren, talenten, valkuilen, overtuigingen, ongeschreven regels, voorkeuren etc. van al die professionals en leidinggevenden.

In onze overtuiging ligt de mogelijkheid tot veranderen grotendeels in de onderstroom. Organisaties en leiders die de onderstroom veronachtzamen laten kansen liggen en ervaren weerstand. Zij die de onderstroom snappen en weten te beïnvloeden, maken het verschil.


Wat doen we?

» Directie en management ondersteunen.

Eerst door de vraag van de opdrachtgever helder te krijgen. Onze eerste stap in de diagnose.

» Dan de organisatie bevragen, beluisteren en bekijken.

Om de diagnose compleet te maken. Door gesprekken met leidinggevenden en medewerkers te voeren, door stakeholders te spreken, door meetings bij te wonen. Alles altijd in overleg met onze opdrachtgever.

» Onze diagnose bespreken met de opdrachtgever.

Helder en scherp. Met duidelijke conclusies en eerlijke aanbevelingen.

» Waar mogelijk de organisatie zelf de verandering laten oppakken.

Waar nodig de aanbevelingen (helpen) uitvoeren.

Producten en diensten


Vlonck: Stijl

Wat is onze stijl? Vlonck:

» observeert kritisch  » stelt de scherpe vragen  » diagnosticeert wat er speelt  » benoemt concessieloos  » heeft respect en begrip voor organisatie en mensen  » werkt aan wat er in uw ‘systeem’ nodig is  » vindt de pragmatische aanpak  » geeft sturing aan het proces  » koerst op resultaat  » is betrokken  » schuwt de spanning niet


Vlonck: drijfveren - ProfileDynamics®.

Vlonck is gecertificeerd om te werken met ProfileDynamics®.

ProfileDynamics® maakt drijfveren van mensen, teams en organisaties helder en inzichtelijk. Profile Dynamics meet drijfveren nauwkeurig en objectief, en biedt tevens praktische handvatten om het functioneren van organisaties te verbeteren. Op individueel, team en organisatieniveau.

 

Desktop versie